logo
mita?

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin mahdollisuuksia käytetään monipuolisesti hyväksi. Musiikissa on voimaa ja sen avulla voidaan päästä helposti kiinni tunteisiin. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Musiikkiterapiaan tullessaaan asiakkaan ei tarvitse olla musikaalinen, osata laulaa tai soittaa. Oma kiinnostus, musiikista pitäminen riittää. Musiikkiterapiassa käytettävät menetelmät ja välineet vaihtelevat asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden sekä terapeutin soveltamien työtapojen mukaan. Vain mielikuvitus on rajana. Usein omakohtaisen kokemuksen avulla, esimerkiksi yhdessä soittamalla voidaan luoda kontakti toisiin ja itseemme.
Lue lisää: Suomen Musiikkiterapia yhdistys.Muita musiikkiterapiamenetelmiä ovat muun muassa;

  • musiikin kuuntelu

  • laulaminen

  • improvisaatio

  • omien kappaleiden työstäminen

  • keholliset harjoitukset, tanssiminen

  • fysioakustinen hoito ja rentoutusharjoitukset

Riikka
Riikka Karvonen

Olen ensimmäiseltä ammatiltani vanhustenhoitaja. Työskentelin Helsingin kaupungin sosiaali-, terveysvirastossa kahdeksan vuotta, vanhusten psykiatrisella osastolla, muistisairaiden päivätoimintayksikössä ja Roihuvuoren Monipuolisessa Palvelukeskuksessa. Valmistuin musiikkiterapeutiksi Eino Roiha Instituutin laaja-alaisesta musiikkiterapiakoulutuksesta vuonna 2011. Opiskelin vuosina 2012-2014 Jyväskylän yliopiston musikkiterapian maisteriohjelmassa. Maisteriohjelmassa pääpaino on tieteellisessä tutkimisessa, joka parhaimmillaan tuo lisäarvoa kliiniseen työskentelyyn. Pro gradu - tutkielmani käsittelee musiikkiterapiassa käytettävien kehollisten menetelmien merkitystä ja roolia osana masennuksen hoitoa.

Työskentelen laaja-alaisesti eri kohderyhmien kanssa. Kokemukseni vanhustyössä, musiikkiterapeuttina toimiminen lapsi -nuorisopsykiatrian ja sosiaalitoimen kanssa mielenterveyskuntoutujien sekä autististen asiakkaiden kanssa on antanut minulle eväitä työskennellä hyvinkin erilaisten ihmisten parissa.

Musiikkiterapiatyöskentelyssä haluan hyödyntää luovuutta ja taiteellisuutta yhdessä asiakkaitteni kanssa. Vapaa-aikanani soitan ja tanssin sekä käyn metsässä koiran kanssa.

miten

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen edellyttää yleensä lääkärin lähetettä. Erikoissairaanhoidon yhteydessä asiakkaan terapiakustannukset ovat lähinnä nimelliset. Yksityispuolella terapiapalvelun maksajana voi asiakkaan itsensä lisäksi olla esimerkiksi sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola tai vakuutusyhtiö. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena ja nuorille aikuisille sekä psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16–25-vuotiaille nuorille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa. Lue lisää Kelan sivuilta.

Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia fyysisten ja psyykkisten oireiden sekä sairauksien hoidossa. Tällä hetkellä musiikkiterapian vaikutuksia mielenterveyteen tutkitaan Jyväskylän yliopiston Musiikinlaitoksella. Väitöstutkimus Jyväskylän Yliopisto (2013), Hanna Hakomäki, Traumaattinen kokemus siedettävämmäksi musiikin avulla.

Anita Forsblomin väitöstutkimus (2012) osoittaa, että Musiikki on hyödyllinen työkalu aivoinfarktipotilaiden kuntoutuksessa. Väitöskirja tarjoaa selkeitä tuloksia musiikin kuuntelun laaja- alaisista positiivisista vaikutuksista. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapian sovellusalueita ovat psykiatrian, kehitysvammaisten kuntoutus, kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat sekä päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat. Eri kohderyhmiä voidaan hoitaa musiikkiterapian avulla joko muiden hoitomuotojen rinnalla tai pääasiallisena hoitomuotona.

jalat
yhteys

Toimin yksityisenä ammatinharjoittajana Jyväskylän alueella. Tarjoan terapiaa suomeksi ja englanniksi. Tarjoan myös konsultointia eri asiantuntijaforumeissa sekä kohderyhmästä riippuen moniammatillisessa työyhteisössä. Sopimus KELAN palveluntuottajana (16–25-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapia. Yksilö- ja ryhmäterapia sekä vanhempien ohjaus).


pienilogo
Musiikkiterapeutti
Riikka Karvonen
Puhelin: 050 5357573

Y-tunnus 2615188-6

Riikka